FEBE COPPIN

ON CONTINUITY & IDENTITY
ABSTRACT // intentieverklaring
We leven tegenwoordig in een samenleving dat draait rondom individualisering, waar ik zelf ook het product van ben. Het woord samen-leving lijkt in definitie dan ook niet meer toepasbaar op onze huidige westerse maatschappij. We leven niet meer samen met elkaar maar eerder naast elkaar; we zijn gefocust op ons eigen belang en zien de andere als concurrent waardoor samenwerken geen eenvoudige opdracht is. Maar toch kunnen we als collectief heel wat meer bereiken. Tegenwoordig hebben we elk ‘samples van experiences’, zoals in 'The future is handmade' vertelt wordt, maar bevatten we geen alomvattende kennis meer door ons digitale vereenvoudigde tijdsperk. Hierdoor zou het eerder interessant zijn om deze fragmenten te binden tot een groter geheel, in plaats van ze voor ons zelf te houden. In de hymne aan Hephaestus, waar Sennett over schrijft in 'De Ambachtsman', wordt gezongen hoe vaardigheid gekoppeld is aan gemeenschap; we leren van en met elkaar in de vorm van co-creatie. We vormen een eenheid in onze verscheidenheid, of nog beter; een samenheid.
“ …de ambachtsman naar buiten gericht is op zijn gemeenschap, terwijl de kunstenaar naar binnen is gericht op zichzelf.”
“Vakmanschap laat het continuum tussen het organische en het sociale zien in de praktijk.”
In dit stuk slaagde Alÿs erin om 500 deelnemers, voornamelijk bestaande uit lokale bewoners aan de rand van Lima, over te halen om een ​​heuvel aan de buitenrand van de stad te helpen verplaatsen, schop voor schop. De vrijwilligers haalden zand uit het duin en plaatsten het ongeveer 4 inch (10 cm) van de oorspronkelijke plek, waardoor een geheel nieuwe berg ontstond. Een van de andere doelstellingen van dit stuk was om de verschillende onderwerpen in het project ertoe aan te zetten verhalenvertellers te worden om één gemeenschappelijke gebeurtenis te creëren die de gemeenschap in Lima zou helpen versterken en hen zou bewijzen dat geloof inderdaad bergen kan verzetten. De lokale vrijwilligers uit Lima waren trots om deel te nemen aan het project en realiseerden zich dat het project een verhaal waard was.
WHEN FAITH MOVES MOUNTAINS - FRANCIS ALYS
THE GREAT MOSQUE OF DJENNE
"De geschiedenis van de werkplaats toont ons al met al een recept om mensen te binden. De essentiële ingrediënten voor dit recept waren religie en rituelen."
During the Crépissage, residents of Djenné, Mali, work together to repair and rebuild the Grand Mosque.
HOW TO BUILT WITH CLAY... AND COMMUNITY - FRANCIS KERE
PRIMARY SCHOOL OF GANDO - FRANCIS KERE
"soms maken mensen dingen die tot niets leiden, terwijl soms niets maken tot opmerkelijke dingen leidt."
"Maar wie wij zijn vloeit rechtstreeks voort uit wat ons lichaam kan. In de bouw en het functioneren van het menselijk lichaam zitten sociale consequenties ingebakken, zoals bij de werking van de menselijke hand. Ik beweer niet meer en niet minder dan dat de capaciteiten die ons lichaam heeft om fysiek dingen vorm te geven, dezelfde capaciteiten zijn waar we voor sociale relaties gebruik van maken.”
PARTICIPATIE
CO-CREATIE
RITUELEN
GEMEENSCHAP
SAMENHEID
EENHEID
IN
VERSCHEIDENHEID
EAT LOVE BUDAPEST - MARIJE VOGELZANG
COLLECTIEF
SAMEN: EEN PLEIDOOI VOOR SAMENWERKEN EN SOLIDARITEIT
RICHARD SENNETT
De Shabonos: circulaire gemeenschappelijke woningen van de Yanomami-stammen in Venezuela
De Yanomami geloven sterk in gelijkheid tussen mensen.
Elke gemeenschap is onafhankelijk van anderen en ze erkennen geen 'hoofden'. Beslissingen worden bij consensus genomen, vaak na lange debatten waarin iedereen inspraak heeft.
THE FUTURE IS HANDMADE
THE FUTURE IS HANDMADE